Introductions

Dr. Janez Vogrinc, Dean of the Faculty of Education University Ljubljana

Assoc. Prof. dr. Janez Vogrinc, Dean

Faculty of Education, University of Ljubljana

In its 73-year existence, the Faculty of Education University Ljubljana has become the largest faculty in Slovenia that educates future teachers. It is also the only faculty in Slovenia whose graduates may be employed at all levels of the Slovenian school system, i.e. from pre-school, compulsory up to upper secondary schools) and are also able to work in various discipline fields. This means that we do not educate only pre-school and school teachers, but also various profiles of counsellors and experts dealing with people with special needs. For 73 years, we have been expanding our expertise and by educating future teachers who will then pass it on to many generations of young people we are giving voice to knowledge. At the Faculty of Education University Ljubljana, we are aware of the important role that teachers and teacher educators play in the development of the future of our society.

CLICK HERE FOR FULL MESSAGE

Picture of Assist. Prof. dr. Milena Košak Babuder

Assist. Prof. dr. Milena Košak Babuder

Head of Department of Special Education, Faculty of Education, University of Ljubljana

There is probably no editorial in these days and months that would not, at least indirectly, touch the pandemic of a new virus corona. What do the coronal virus and the subject of this editorial have in common? The media with their articles, press conferences, opinions of prominent public figures, and, last but not least, advertising urge us to act responsibly in the current situation. We are reminded that this situation is a challenge for all involved and that risk groups, which may include not only the elderly and homeless but also residents in residential care institutions and pupils with SEN, are the most likely to tolerate a pandemic. They stress that we are often not socially responsible enough for these groups. They challenge us to use our creativity, resources, talents, and skills to contain the pandemic. They urge us to come together by standing apart. They invite us to participate.

CLICK HERE FOR FULL MESSAGE

Dr. Joe Morgan, Special Education Department Chair, UNLV

Assoc. Prof. Dr. Joseph John Morgan, Chair

Department of Early Childhood, Multilingual, and Special Education, UNLV

On behalf of the Department of Early Childhood, Multilingual, and Special Education at the University of Nevada, Las Vegas, it is my pleasure to welcome you to our virtual Building Bridges IV conference. While this format is far from our original plan of joining in international collaboration in Ljubljana, Slovenia, I am grateful to each and every one of you for taking time during this period of global unrest and uncertainty to gather together in this virtual space to consider innovations in research and teaching that we might employ to improve the outcomes of culturally and linguistically diverse students, both with and without disabilities, throughout the world. I have had the pleasure of attending all three of the previous Building Bridges conferences and, each time, am reminded of the power of our international collaboration at the center of the work that we do together; I am confident that we can build a similar sense of “all in this together for the betterment of our students’ lives” via this virtual platform. And I am excited about having the opportunity to think about innovations that we can implement together to arrive at a better space as we enter a new phase in the history of humanity.

CLICK HERE FOR FULL MESSAGE


Spoštovani udeleženci konference!

  • Assist. Prof. dr. Damjana Kogovšek
  • Tch. Assist. dr. Jerneja Novšak Brce
Damjana Kogovšek
Damjana Kogovšek

Konferenca Building Bridges IV povezuje in združuje različne univerze in fakultete iz ZDA, Avstralije in Evrope na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike ter inkluzivne pedagogike, zgodnjega učenja, večjezičnosti, uporabe tehnologije pri izobraževanju ipd. Do sedaj je tovrstna konferenca potekala v Sydneyu, Avstralija (2014), Nicosia, Ciper (2016), Belize (2018).

V letošnjem letu, od 27. – 29. maja 2020, naj bi konferenca potekala v Sloveniji na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaradi razmer v katerih trenutno smo, pa le-ta poteka na daljavo.

Poslanstvo akademskih konferenc z naslovom ‘Building Bridges’ je ustvarjanje globalnih sinergističnih partnerstev med izobraževalnimi institucijami ter njihovimi zaposlenimi. Povezovanje je ključ do uspeha, ki nam tudi olajša razumevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, napredka in težav v različnih državah sveta. Izobraževanje ni več osamljen subjekt, ampak tisti, ki temelji na globalnih perspektivah in raznolikosti, s ciljem, da bi komunicirali in se učili drug od drugega. Torej, na povabilo naših kolegov iz ZDA, smo se odločili, da so-organiziramo konferenco, zaradi potrebe po nenehnem sodelovanju, učenju in iskanju novih možnosti za znanstveno-raziskovalno delo na področju inkluzije, specialne in rehabilitacijske pedagogike kot tudi logopedije in surdopedagogike.

Jerneja Novšak Brce
Jerneja Novšak Brce

Pedagoška fakulteta s tem širi znanje in znanju daje besedo že sedemdeset let, hkrati pa pomaga graditi trdne mostove z različnimi strokovnjaki v mednarodnem prostoru.

Z željo, da nas konferenca vodi k samostojnemu učenju s kritičnim razsojanjem novih spoznanj ter k prisvajanju vrednot, kot so sodelovanje, spoštovanje, odgovornost, razumevanje drugačnosti in multikulturalnosti ter z njo povezane večjezičnosti, se zahvaljujemo vsem sodelujočim.

Damjana Kogovšek

Jerneja Novšak Brce